Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2022рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням 32 (позачергової) сесії 8 скликання від 28.12.2022р. №604 та додатків до нього, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), а також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм:

  1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2022рік, затверджених розпорядженням міського голови від 16.02.2022р. №19 виклавши в новій редакції, а саме:

         КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

         КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

         КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

         КПКВК 0113035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»;

КПКВК 0113105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю»;

КПКВК 0113112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»;

         КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

         КПКВК 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;

         КПКВК 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

Додатки