• Головна
  • Бюджет міста
  • ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та код ЄДРПОУ замовника, його категорія: Коростишівська міська рада; 12500 Житомирська область, м. Коростишів, вул. Дарбіняна,11, код ЄДРПОУ 04053660; орган місцевого самоврядування.

Предмет закупівлі: «Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно – територіальних одиниць (сільських населених пунктів Коростишівської міської ради) Код CPV за ДК 021:2015 71250000-5 «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги»)

Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

На сьогоднішній день населені пункти Коростишівської територіальної громади розвиваються і потребують збільшення території. У зв’язку з цим проводиться зміна меж населених пунктів, яка обґрунтовується необхідністю вирішення актуальних містобудівних питань, зокрема формування резервів житлових та виробничих територій, розміщення комунальних об’єктів, рекреаційних територій, охорона пам’яток історико-культурної спадщини, резервування територій та виробництв з метою залучення інвестицій. Гострою проблемою є відсутність у більшості випадків на планово-картографічних матеріалах визначених належним чином меж адміністративно-територіальних одиниць та їх не встановлення на місцевості. Безсумнівно, що відсутність у натурі меж населених пунктів, визначення їх без урахування ряду важливих факторів (місцевих, історичних, природніх) створюють передумови занепаду соціально- економічного розвитку цих територій, накопичуються проблеми управління цими землями, виникає дефіцит наповнення місцевого бюджету. Суттєвою проблемою установлення та зміни меж населених пунктів є те, що більшість з них встановлювалась ще в минулому сторіччі.

Формування меж адміністративно-територіальних утворень належить до особливо важливих та відповідальних завдань сучасного землеустрою, адже ці межі виступають просторовим базисом для територіальної організації державного управління та місцевого самоврядування. Питання встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних утворень регулюються Главою 29 Земельного кодексу України.

За нормою статті 173 Земельного кодексу України межа району, села, селища, міста, району у місті – це умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію району, села, селища, міста, району у місті від інших територій. Межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць. Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів, які є розробленими майже на всі населені пункти Коростишівської об’єднаної територіальної громади.

Розробниками документації із землеустрою є:

-  юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник, який є відповідальним за якість робіт із землеустрою;

-  фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначений згідно кошторису на 2023 рік та складає 1200000,00грн.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» для визначення очікуваної вартості закупівлі було здійснено аналіз трьох комерційних пропозицій на надання даної послуги, а саме:

Житомирська філія Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» вартість надання послуги становить 1181266,00грн.

Приватне експертно – виробниче підприємство «ЗЕМПРОЕКТ» вартість надання послуги становить 1435529,00грн.

Приватне підприємство центр експертних послуг «Сервіс-Центр» вартість надання послуги становить 1890000,00грн.

На основі аналізу комерційних пропозицій та враховуючи розмір бюджетного призначення очікувана вартість предмету закупівлі становить 1200000,00 грн.

Уповноважена особа                                                              Олена ПАСТУШКЕВИЧ