До уваги роботодавців !

Шановні роботодавці!

         Коростишівська міська рада Житомирської області звертає Вашу увагу на необхідність легалізації трудових відносин з найманими працівниками. Найманий працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору та повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Разом з тим повідомляємо, що 03.02.2020 набрав чинності Закон України від 12.12.2019 № 378-ІХ «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України», зокрема щодо зменшення штрафів за порушення роботодавцями норм трудового законодавства. Згідно з положеннями цього закону, з 03.02.2020 року застосовуються нові розміри штрафів за порушення роботодавцями норм трудового законодавства, зокрема:

Фінансові санкції на роботодавців за порушення законодавства про працю (стаття 265 КзПП) в 2020 році (з 03.02.2020 року)

СТАТТЯ 265 КОДЕКСУ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ПРО ПРАЦЮ

Частина 1 статті 265 КзПП

Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Частина 2 статті 265 КзПП

Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

Штраф у 2020 році Порушення Примітки
1

47230 гривень (Для юридичних осіб – попередження.)

10 мінімальних зарплат на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

Фактичний допуск працівника дo роботи без oформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника нa неповний робочий час у pазі фактичного виконання роботи повний pобочий час, установлений на підприємстві, та виплати зарплати без нарахування тa сплати ЄСВ та податків Абзац 2) частини 2 статті 265 КзПП
2

141690 гривень

30 мінімальних зарплат на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

Вчиненння вище вказаного порушення повторно протягом двох років з дня виявлення порушення

Абзац 3) частини 2 статті 265 КзПП

3

14169 грн.

У трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

Порушення строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

Абзац 4) частини 2 статті 265 КзПП

4

9446 гривень

У двохкратному розмірі мінімальної заробітної плати, на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

Абзац 5) частини2 статті 265 КзПП

Приклади наведені нижче

4.1   Виплата зарплати в розмірі меншому, ніж мінімальна зарплата розрахована пропорційно виконаній нормі праці [Ст. 95 КЗпП]
4.2   Непроведення або проведення індексації зарплати з порушенням встановленого законодавством порядку її проведення [Ст. 95 КЗпП,ст. 33 Закону № 108 «Про оплату праці»]
4.3   Порушення в організації оплати праці (тарифної системи: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) [Ст. 96 КЗпП]
    Недотримання норм оплати праці:  
4.4   — за роботу в надурочний час [Ст. 12 Закону № 108 «Про оплату праці», ст. 106 КЗпП] За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час, у святковий і неробочий день оплачуєтьсяв подвійному розмірігодинної ставки
4.5   — у святкові, неробочі та вихідні дні [Ст. 107 КзпП]
4.6   — у нічний час (Ст. 108 КЗпП) (Оплата праціу підвищеному розмірі)
4.7   — за час простою, який мав місце не з вини працівника, а також при освоєнні нового виробництва (продукції) [Ст. 113 КЗпП] (Час простою — не нижче 2/3 тарифної ставки (окладу))
4.8   — при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника [Ст. 112 КЗпП] (Час простою — не нижче 2/3 тарифної ставки (окладу))
4.9   щодо працівників, молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи [Ст. 194 КЗпП] (ЗП як і працівникам при повній тривалості щоденної роботи)
4.10   — щодо порядку оплати праці при невиконанні норми виробітку не з вини працівника [Ст. 111 КЗпП] (ЗП не менше 2/3 тарифної ставки (окладу))
4.11   — при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника [Ст. 105 КЗпП] (Провадиться доплата відповідно до колективного договору)
    Недотриманнягарантій в оплаті праці:  
4.12   — щодо оплати відпусток [Ст. 12 Закону № 108 «Про оплату праці», розд. V Закону № 504 «Про відпустки», ст. 83 КЗпП] (РегулюєтьсяПорядком № 100)
4.13   — щодо порушення обмежень відрахувань із зарплати, їх розміру та заборона відрахувань з певних видів виплат [Ст. 127, 128, 129 (Не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які згідно з законодавством не звертається стягнення. Обмеження розміру відрахувань із зарплати від 20 до 70 відсотківКЗпП]
4.14   — при звільненні [Ст. 117 КЗпП] (Невиплата з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП, — виплата його середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку.)
4.15   за час виконання державних або громадських обовязків [Ст. 119 КЗпП] (За працівником зберігається місце роботи (посада) та середній заробіток, якщо ці обовязки можуть здійснюватись у робочий час)
4.16   для тих, які направляються для підвищення кваліфікації [Ст. 122 КЗпП] (Збереження місця роботи та відповідних виплат)
4.17   — при направленні на обстеження в медичний заклад для проведення обов’язкового медогляду [Ст. 123 КЗпП, ст.169,191 КЗпП] (Збереження середнього заробітку за місцем роботи за час перебування в медзакладі на обстеженні)
4.18   — для переведених за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу [Ст. 170 КЗпП,] (Збереження попереднього середнього заробітку протягом двох тижнів або у певних випадках — за весь час виконання такої роботи)
4.19   — переведених тимчасово на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю [Ч. 2 ст. 33 КЗпП] (Оплата праці не нижче середнього заробітку за попереднім місцем роботи)
4.20   — для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу [Ст. 178 КЗпП] (Збереження середнього заробітку за попереднім місцем роботи)
4.21  

для працюючих інвалідів

(Залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не допускається (ст. 55,63 КЗпП) [Ст. 172 КЗпП] (Обовязок встановити на прохання інваліда неповний робочий день або неповний робочий тиждень)

4.22   — для донорів [Ст. 124 КЗпП] (Збереження середнього заробітку за дні обстеження і здавання крові, надання дня відпочинку із збереженням середнього заробітку)
4.23   — працівникам у разі переїзду на роботу до іншої місцевості [Ст. 120 КЗпП] (Відшкодування витрат та одержання компенсацій, одноразова грошова допомога, збереження зарплати за час збору і влаштування та за час у дорозі)
4.24   — під час службових відряджень [Ст. 121 КЗпП] (Виплата добових, вартість проїзду, витрати по найму житла, оплата праці не менше середнього заробітку)
4.25   — працівникам, які використовують свої інструменти для цілей підприємства [Ст. 125 КЗпП] (Одержання компенсації за зношування інструментів)
4.26   працівникамавторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій [Ст. 126 КЗпП] (Збереження середнього заробітку при звільненні від основної роботи для участі у впровадженні винаходу тощо на тому ж підприємстві, в установі, організації)
5

18892 гривні

У чотирохкратному розмірі мінімальної заробітної плати, на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

Для юридичних осіб попередження

Недотримання встановлених законом гарантій тa пільг працівникам, які залучаються дo виконання обов'язків, передбачених зaконами "Про військовий обов'язoк і військову службу", "Пpо альтернативну (невійськову) службу", "Про мoбілізаційну підготовку та мобілізацію"

Абзац 6) частини2 статті 265 КзПП

Наприклад, недотримання гарантій, передбачених ч. 3 ст. 119 КЗоТ у вигляді збереження місця роботи, посади і середнього заробітку за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом

6

14169 гривень

У трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, на момент виявлення порушення,

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні Абзац 7) частини 2 статті 265 КзПП
7

75568 гривень

У шісьнадцяти-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, на момент виявлення порушення

Вчинення дій, передбачених абзацом 7) частини 2 статті 265 КзПП, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень зазначених в абзац 2) цієї частини (Фактичний допуск працівника дo роботи без oформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника нa неповний робочий час у pазі фактичного виконання роботи повний pобочий час, установлений на підприємстві, та виплати зарплати без нарахування тa сплати ЄСВ та податків)

Абзац 8) частини 2 статті 265 КзПП

8

4723 гривні

1 мінімальна зарплата за кожне таке порушення

Порушення інших вимог трудового зaконодавства, крім передбачених абзацами другим – восьмим цієї частини

Абзац 9) частини 2 статті 265 КзПП

Приклади (але не вичерпний перелік) наведені нижче.

8.1   Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу (вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника можуть встановлюватись законодавством України) [Cт. 22 КЗпП]
8.2   Вимагання при прийнятті на роботу відомостей та документів, подання яких не передбачено законодавством [Cт. 25 КЗпП]
8.3   Порушення обмежень спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації в разі установлення таких обмежень власником [Cт. 25-1 КЗпП]
8.4   Порушення вимог щодо випробування при прийнятті на роботу деяких категорій осіб [Cт. 26, 28 КЗпП]
8.5   Порушення власником або уповноваженим ним органом обов’язку проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце [Cт. 29 КЗпП]
8.6   Порушення заборони вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором [Cт. 31 КЗпП]
8.7   Переведення на іншу роботу без згоди працівника [Ч. 1 Cт. 32 КЗпП,Cт. 33 КЗпП]
8.8   Недотримання двомісячного строку щодо повідомлення працівників про зміну істотних умов праці [Ч. 3 Cт. 32 КЗпП]
8.9   Порушення порядку розірвання трудового договору з підстав, передбачених трудовим законодавством [Cт. 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43-1 КЗпП]
8.10   Порушення умов відсторонення від роботи [Cт. 46 КЗпП]
8.11   Порушення вимог щодо порядку вивільнення працівників [Cт. 49-2 КЗпП]
8.12   Недотримання норм тривалості робочого часу [Cт. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65 КЗпП]
8.13   Порушення вимог щодо відпочинку працівників (ненадання перерв, вихідних днів, залучення до роботи в святкові та неробочі дні) [Cт. 66, 67, 69, 70, 71,72 КЗпП]
8.14   Ненадання перерв для обігріву і відпочинку деяким категоріям працівників за певних умов праці [Cт. 168 КЗпП]
8.15   Ненадання або порушення порядку надання відпусток [Cт. 75, 76, 79, 80, 81 КЗпП]
8.16   Виплата заробітної плати рідше двох разів на місяць (у разі затримки виплати зарплати більше ніж на місяць (порушення встановлених строків виплати зарплати), правопорушення буде кваліфікуватися відповідно до абз. 4 ч. 2 Cт. 265 КЗпП і застосовуватиметься штраф у розмірі 3 мінімальних зарплат) [Ч. 1 Cт. 115 КЗпП, ч. 1 Cт. 24 Закону № 108 «Про оплату праці»]
8.17   Невиплата компенсації працівникам щодо втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати
8.18   Непроведеннякоригування середньої зарплативідповідно доПорядку № 100. Відповідно до п. 10 Порядку у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів та ін. виплат, що враховуються при обчисленні сердньої зарплати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування зарплати та ін. виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей (див. постанову ВСУ від 18.02.2015 р. у справі № 6-234цс14)
8.19   Недостовірний облік виконаної роботи та/або бухоблік витрат на оплату праці [Ч. 2 Cт. 30 Закону № 108 «Про оплату праці»]
8.20   Порушення гарантій працівників при покладенні на них матеріальної відповідальності [Розд. IX КЗпП]
8.21   Порушення порядку притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності [Cт. 147-1, 148, 149 КЗпП]
8.22   Непроведення обов’язкових медоглядів [Cт. 169 КЗпП]
8.23   Недотримання гарантій для працюючих інвалідів [Cт. 172 КЗпП]
8.24   Недотримання гарантій для працюючих жінок [Розд. XII КЗпП]
8.25   Недотримання гарантій для працюючих неповнолітніх громадян [Розд. XIII КЗпП]

9.

9446 гривні

у двократному розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення.

Вчинення порушення, передбаченого абзацом дев’ятим цієї частини, повторно протягом року з дня виявлення порушення

Абзац 10) частини 2 статті 265 КзПП

Частина 3 статті 265 КзПП

Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначенихглавою 27Господарського кодексу України.

Частина 4 статті 265 КзПП

Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, упорядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.(постанова КМ України № 509 від 17.07.2013р. із змінами та доповненнями).

Частина 5 статті 265 КзПП

У разі сплати юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, яка використовує найману працю, 50 відсотків розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу за порушення вимог законодавства про працю, передбаченого цією статтею, така постанова вважається виконаною.

Частина 6 статті 265 КзПП

У разі виконання припису центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та усунення виявлених порушень, передбачених абзацами четвертим - шостим, дев’ятим частини другої цієї статті, у визначені приписом строки заходи щодо притягнення до відповідальності не застосовуються.

Частина 7 статті 265 КзПП

Заходи щодо притягнення до відповідальності за вчинення порушення, передбаченогоабзацами другим,третім,сьомим,восьмим,десятимчастини другої цієї статті, застосовуються одночасно із винесенням припису незалежно від факту усунення виявлених при проведенні перевірки порушень.

Частина 8 статті 265 КзПП

Штрафи, зазначені в абзаці другому частини другої цієї статті, можуть бути накладені центральним органом виконавчої влади, зазначеним у частині четвертій цієї статті, без здійснення заходу державного нагляду (контролю) на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації.

Частина 9 статті 265 КзПП

Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, покладається на органи державної виконавчої служби.

Частина 10 статті 265 КзПП

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.