ЗВІТ за результатами визначення потреб Коростишівської об’єднаної територіальної громади у соціальних послугах на 2023 рік

     Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах» (далі – Наказ) та з метою виявлення та аналізу потреб громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, визначення пріоритетів щодо надання соціальних послуг розпорядженням міського голови від 27.12.2022 № 326 «Про створення робочої групи з питань визначення потреб населення Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у соціальних послугах на 2023 рік»  створено робочу групу щодо визначення потреб населення у соціальних послугах.                                                                  

Основною метою оцінки є визначення соціальних груп в громаді, що потребують соціальних послуг і соціальних послуг для надання в територіальній громаді та розробка рекомендацій щодо шляхів розвитку та удосконалення надання соціальних послуг.  

Відповідно до п. 2.3. Наказу для визначення потреб населення у соціальних послугах надіслано запити на отримання інформації щодо потенційних одержувачів соціальних послуг та фактичних отримувачів і чисельності виявлених осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або соціальних груп, які отримують соціальні послуги до:

-         старост старостинських округів Коростишівської міської ради;

-         Відділу освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради;

-         КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Коростишівської міської ради;

-         Служби у справах дітей Коростишівської міської ради;

-         КУ «Центр надання соціальних послуг» Коростишівської міської ради;

-         КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю» Коростишівської міської ради;

-         Підприємства «Коростишівський центр соціально-трудової та професійної реабілітації інвалідів»;

-         КНП «Центр ПМСД» Коростишівської міської ради;

-         КНП «Коростишівська ЦРЛ ім.Д.І. Потєхіна» Коростишівської міської ради;

-         ГО «Єдність – ВОГ»;

-         Коростишівської районної філії Житомирського обласного центру зайнятості;

-         Відділу обслуговування громадян №9 (сервісного центру) управління обслуговування ПФУ у Житомирській області;

-         Житомирського районного сектору №3 філії Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області.

Для визначення потреб населення у соціальних послугах були використані такі джерела інформації: статистична інформація; відповіді на запити; державні та місцеві програми; документи та інформація управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради, відповіді на запити (аналіз документів).

 Основні етапи дослідження включали:

- визначення кола осіб (потенційних отримувачів) та надавачів соціальних послуг;

- підготовку запитів на отримання інформації;

- проведення аналізу отриманої інформації;

- підготовка звіту.

Таким чином, проаналізувавши статистичні дані за зведеною інформацією по Коростишівській міській раді встановлено потенційну кількість отримувачів у розрізі кожної соціальної послуги на 2023 рік:

з/п

Назва послуги Потенційна кількість отримувачів соціальної послуги, осіб/сімей
1 Догляд 55 осіб
1.1 Догляд вдома 187 осіб
1.2 Догляд стаціонарний 2 осіб
1.3. Денний догляд 16 осіб
2 Підтримане проживання 0 осіб
3 Паліативний догляд 220 осіб
4 Влаштування до сімейних форм 112 осіб
5 Соціальна адаптація 75 осіб
6 Соціальна інтеграція та реінтеграція 0 осіб
7 Абілітація 0 осіб
8 Соціальна реабілітація 0 осіб
9 Соціально-психологічна реабілітація 0 осіб
10 Кризове та екстрене втручання 28 осіб
11 Консультування 150 осіб
12 Соціальний супровід/патронаж 41 сім’я/122 особи
12.1 Соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці 5 осіб
13 Представництво інтересів 3 осіб
14 Посередництво (медіація) 0 осіб
15 Соціальна профілактика 97 осіб
16 Супровід під час інклюзивного навчання 1 особа

На території Коростишівської міської ради функціонує Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» (далі – КУ «ЦНСП»). Відповідно до п. 2.4 Положення КУ «ЦНСП» Коростишівської міської ради – центр з урахуванням потреб у соціальних послугах надає такі соціальні послуги:

-         догляд вдома;

-         соціальна інтеграція та реінтеграція;

-         екстрене (кризове) втручання;

-         консультування;

-         соціальний супровід;

-         представництво інтересів;

-         посередництво;

-         соціальна профілактика;

-         натуральна допомога;

-         інформування;

Крім того, відповідно до Положення КУ «ЦНСП» може надавати й інші соціальні послуги:

-         надання притулку;

-         медіація;

-         фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;

-         переклад жестовою мовою;

-         денний догляд;

-         підтримане проживання;

-         соціальна адаптація;

-         догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних;

-         наставництво;

-         супровід під час інклюзивного навчання;

-         інформування.

Рішенням 88 сесії Коростишівської міської ради VII скликання №290 від 17.12.2019 року утворено Комунальну установу «Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю» Коростишівської міської ради (далі – КУ «Центр КРОІ») та затверджено її Положення. Відповідно до п. 2.1.5 Положення – КУ «Центр КРОІ» забезпечує надання послуги соціального супроводу/патронажу для дітей та осіб з інвалідністю з важкими формами інвалідності, які згідно з медичним висновком потребують стороннього догляду. Пунктом 2.3.1 Положення також передбачено, що КУ «КРОІ» є надавачем соціальної послуги денного догляду для дітей, що повинна здійснюватися відповідно до затвердженого Державного стандарту денного догляду.

Відповідно до службової інформації управління соціального захисту населення та охорони здоров’я Коростишівської міської ради, станом на 14.03.2023 року на території, що підвідомча Коростишівській міській раді 38 осіб отримують соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі від фізичних осіб, які в свою чергу отримують компенсаційні виплати з міського бюджету за надання таких послуг.

Окрім цього, на розгляді уповноважених органів перебуває ще 17 справ з приводу призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

За даними служби у справах дітей Коростишівської міської ради станом на 14.03.2023 року 108 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебувають у сімейних формах виховання. Окрім цього, ще 4 дитини найближчим часом потребуватимуть відповідного влаштування у сімейні форми.

Таким чином, значної уваги та підтримки в громаді потребують люди похилого віку, особи з інвалідністю та сім'ї (особи), які опинилися у складних життєвих обставинах.

З огляду на проведену роботу у напрямку визначення потреб населення Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади у соціальних послугах виникла потреба:

-         забезпечення мешканців територіальної громади у соціальній послузі паліативного догляду - орієнтовано 220 осіб;

-         забезпечення 2 осіб у соціальній послузі стаціонарного догляду;

-         забезпечення 16 осіб у соціальній послузі денного догляду;

-         соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці – 5 осіб;

-         супроводі під час інклюзивного навчання – 1 особа.

За результатами визначення потреб населення Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади та наданими пропозиціями щодо покращення якості надання соціальних послуг робочою групою рекомендовано:

- у 2023 році для задоволення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах продовжити надання наступних соціальних послуг: догляд вдома, натуральна допомога, соціальний супровід, консультування, соціальна профілактика, соціальна адаптація, представництво інтересів, екстрене (кризове втручання) тощо, та залучати для отримання соціальних послуг нові категорії громадян, які потребують соціальної підтримки, а саме: осіб з інвалідністю з психічними розладами, осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату;

- розробити та затвердити калькуляцію (розрахунок вартості) на кожну соціальну послугу та Порядок надання платних соціальних послуг та послуг із встановленням диференційованої плати, що надаються комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Коростишівської міської ради;

- з метою забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення реабілітаційними послугами дітей та осіб з інвалідністю, планувати та затверджувати фінансування на безпосереднє надання соціальних послуг комунальними установами-надавачами соціальних послуг міської ради відповідно до розрахованої вартості, а не лише на фінансування оплати праці працівників;

- посилити роботу щодо виявлення осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг;

- у подальшому для визначення потреб населення у соціальних послугах, окрім аналізу статистичної інформації та документів, проводити анкетування населення з метою опитування, яке дасть можливість з’ясувати чи отримують мешканці громади соціальні послуги, види соціальних послуг, які отримують респонденти та члени їх сімей, рівень задоволеності отримуваними послугами, а також потребу респондентів в окремих соціальних послугах;

- комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Коростишівської міської ради проводити щорічно внутрішній моніторинг та оцінювання якості надання усіх соціальних послуг у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг»;

- усім суб`єктам, задіяним у наданні соціальних послуг, покращити інформаційно-роз`яснювальну роботу серед населення громади щодо соціальних та реабілітаційних послуг,облаштовувати інформаційні куточки в старостинських округах на яких повинна міститися доступна, актуальна і вичерпна інформація для отримання послуг,розміщувати актуальну інформацію щодо соціальних послуг на дошках оголошень житлових будинків,ОСББ, Центрі надання адміністративнихпослуг,закладах охорони здоров`я, магазинах, в мережі інтернет тощо;

- забезпечити проведення щорічної оцінки потреб громади у соціальних послугах та надання базових соціальних послуг у громаді, у відповідності до Закону України «Про соціальні послуги»;

- у зв’язку з виникненням потреб мешканців громади у таких соціальних послугах, як:

-         паліативний догляд;

-         стаціонарний догляд;

-         денний догляд;

-         соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці;

-         супровід під час інклюзивного навчання

забезпечити надання таких послуг комунальними установами Коростишівської міської ради відповідно до компетенції, а також, у разі необхідності, шляхом соціального замовлення, співпраці з іншими органами місцевого самоврядування, державно-приватного партнерства або залучення фізичних осіб до надання соціальних послуг;

         -  постійно проводити навчання працівників, які задіяні в наданні соцпослуг;

- розмістити інформаційно-аналітичну довідку на офіційному сайті громади.

При підготовці інформаційних матеріалів необхідно:

- враховувати психологічні та фізіологічні особливості потенційних та фактичних отримувачів послуг;

- обирати оптимальні способи подання інформації, супроводжувати усне консультування наданням роздаткових матеріалів;

- надавати відвідувачу час для записування потрібної інформації;

- визначати головне при наданні інформації;

- перевіряти, чи правильно зрозумів і засвоїв інформацію клієнт.

Подальше систематичне визначення потреб територіальної громади у соціальних послугах дозволить вчасно реагувати на соціальні та демографічні процеси та  попередити виникнення соціальних проблем.